Dades de l'Associació

Seu social: INS Emperador Carles
Adreça postal: Carrer d'Enric Bargés, 9
                    08014 Barcelona
Correu electrònic: webmaster@aeee.cat
                             contactaeee@gmail.com
                                  
Junta actual

President: Pedro Gozalbo
Vice-president: Anna Garrido
Tresorera: Núria Sarsanedas
Secretari: Jordi Calisna

Vocals: Carles Batlle, Esperança López, Natàlia Duch, Nieves Nieto, Manuel Ramoneda, Martí Abalat

Webmaster: Carles Batlle


Estatuts: podeu consuar-los íntegrament aquí
Projecte de desenvolupament de l'àrea d'Economia

Català                Castellà
Projecte de desenvolupament de l'àrea de FOL

Català                Castellà
Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa

Presentació i documents bàsics
Estatuts de la CEAPES

Estatutos CEAPES
Inscripción CEAPES