Manifest de l’EEE pel menysteniment de FOL

MANIFEST de l’Associació d’ensenyants d’economia i empresa (eee) 

PEL MENYSTENIMENT DE L’ÀREA DE FOL EN LA MODIFICACIÓ CURRICULAR DE L’FP 

Diem prou davant el nou revés que pateix la FOL 

La nota de premsa del Departament d’Educació d’aquest març, en la que s’anunciava el disseny d’un curriculum únic per cada cicle formatiu i que en un 1r curs els alumnes cursarien formació i orientació, emprenedoria i anglès ens va fer saltar totes les alarmes i els temors que els mòduls de l’àrea de Formació i orientació laboral -FOL- (FOL | Empresa i iniciativa emprenedora – EIE-) fossin una peça que l’administració encaixés on millor li anés amb l’únic objectiu d’encabir en un curriculum únic els currículums de l’FP ordinària i els FP dual (arrel de la publicació de la RESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d’abril, de la formació en alternança del sistema d’FP inicial). 

A mitjans de maig, fins al moment no havia arribat cap informació al professorat, ens hem trobat amb la sorpresa de que el Departament ha organitzat jornades informatives del nou model curricular, per famílies professionals, oblidant-se de l’àrea de FOL. 

Els canvis per l’àrea de FOL són molt importants, més que d’una modificació curricular es tracta d’una reforma: 

  • Del mòdul de FOL que consta de 99 hores (UF1 Incorporació al món del treball 66 h. i UF2 Prevenció de riscos laborals 33 h.), es retallen 33 hores de la UF1, que perd el 50% de les hores passant a tenir-ne 33. El mòdul en global perd 1/3 del total de les hores.
  • Pel que ens ha anat arribant i revisant els nous currículums observem que: 

• Estem a la mercè dels diferents criteris o raons d’elaboració, que no coneixem, del disseny dels diferents currículums de cada cicle formatiu, identificant-ne una majoria d’ells que ubiquen a 1r curs els mòduls FOL i EIE. 

• Les 33 hores del mòdul de FOL, se’ns diu oralment, que es traspassen als mòduls de Síntesi (en els cicles formatius de grau mitjà) o a Projecte (en els cicles formatius de grau superior) i que ara ens hi incorporarem i haurem de treballar per projectes. A data d’avui comencem a veure que estan publicades ja, a l’xtec, les Orientacions per a organitzar el cicle formatiu, de diferents famílies professionals. El mòdul Formació en centres de treball (FCT) passa a tenir 482 hores de pràctiques a l’empresa i el mòdul Síntesi o Projecte 198.. 

• El 1r curs concentrarà la majoria d’hores curriculars del cicle. 

Des de l’eee fem les següents consideracions i reflexions sobre aquesta modificació: 

1- Considerem que implica un canvi substancial i que no ens ha estat comunicada fins ara a finals de curs i com a Departament de FOL, menystenint-nos en no fer-nos ni una jornada per l’àrea per fer-nos sabedors del perquè i de les implicacions organitzatives, pedagògiques i de modificació de plantilla del professorat de l’àrea.

2- No se n’ha fet difusió, ni se n’ha demanat el parer al professorat. Tampoc pel que coneixem ni als alumnes, famílies o empreses.

3- Valorem que el retallar 33 hores d’un mòdul de política educativa, com és el de FOL, és un autèntic despropòsit. El mòdul de FOL garanteix que tot l’alumnat de cicles formatius rebi una formació en relacions laborals i una orientació, que li permeti inserir-se al món de l’empresa amb unes mínimes garanties. No podem abocar a l’alumnat d’FP a l’empresa, ara amb més hores que abans, sense aquests coneixements mínims que li permetin discernir quina és la legalitat vigent.

4- La reducció dràstica de les hores de la UF1 del mòdul FOL, que es queda en 33, fa impossible el poder treballar amb un mínim de qualitat i que l’alumnat adquireixi una base sólida en competències transversals, tan importants pels mòduls de Síntesi i Projecte i el primer que demanen les empreses. Molt es parla de les “soft skills”, del treball a desenvolupar des de l’àrea de FOL respecte a les competències personals i socials de l’alumnat, però a l’hora de la veritat se’ns retallen unes hores que ja eren minses. Mentrestant en altres comunitats que s’aposta per l’FP i pel treball per competències no es toca ni una hora a cap modul i s’estableix una coordinació entre els diferents mòduls que permeti l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), alhora que es dona formació i recursos al professorat per poder treballar competencialment.

5- En desconeixem les bases pedagògiques que li donen suport o informes que s’hagin fet públics. De cap manera podem acceptar que treballar per competències i donar un tracte individualitzat a l’alumnat sigui sinònim de perdre hores d’uns mòduls (en aquest cas FOL) per traspassar-les a altres o al mòdul FCT (com si el sol fet de romandre més hores a l’empresa, sense més, equivalgués a un millor aprenentatge).

6- A aquestes alçades de curs no hem rebut cap formació, ni se’ns ha informat del tipus de formació a fer, ni quan.

7- A hores d’ara no coneixem que tal modificació vingui acompanyada dels recursos adients a l’aula. En molts centres el professorat de FOL no compta amb espais, ni aula pròpia, ni recursos suficients, que sovint ha de compartir amb les famílies professionals, i no sempre és possible el seu encaix.

8- El que en la majoria de cicles formatius s’ubiquin els mòduls de FOL i EIE a 1r curs, representa una absoluta manca de respecte a uns mòduls que han d’acompanyar l’alumnat en el seu aprenentatge i adquisició de maduresa durant els dos cursos acadèmics (sobretot en el cas de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà, que té un perill d’abandonar els estudis molt elevat). Sembla que no és l’opció més ideal, posar tots els mòduls transversals a primer simplement perquè hi quadren les hores.

9- Pel que fa a l’impacte que pot tenir aquesta modificació en la plantilla del professorat de FOL en els centres educatius, en reducció de plantilla, no en coneixem la resposta, però sí que tenim l’experiència de ser el Departament més minoritari en els centres d’FP i la baula més feble, quant a que s’adjudiquin hores del paquet d’hores de centre per professorat de FOL.

10-No acabem d’entendre el perquè se’ns han de treure hores del mòdul FOL per poder participar en els mòduls Síntesi o Projecte. Revisant els DOGC dels títols de cicles formatius de grau mitjà, trobem que s’hi indica que el mòdul Síntesi s’assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu. De fet ja existeixen moltes experiències de centres en els quals el professorat de FOL i EIE participa en el mòdul de Síntesi o Projecte. També experiències d’ABP entre diferents mòduls o en tot un cicle formatiu, en els quals participa el professorat de FOL, sense que tingui cap pèrdua horària. 

Així demanem que: 

• L’administració educativa repensi aquesta modificació i compti amb el professorat per dissenyar-la i implementar-la. Per tant que s’aturi l’actual proposta i que no s’apliqui el curs vinent. 

• No s’associï el treball per competències a la retallada d’hores de mòduls, en aquest cas que ens ocupa, del mòdul de FOL. La distribució dels mòduls de FOL i EIE responguin a criteris pedagògics i no siguin utilitzats per encaixar hores. Considerem que si es vol treballar competencialment i en coordinació amb els mòduls de Síntesi i Projecte, el mòdul que té els Resultats d’Aprenentatge (RA) adequats és el d’EIE i que per tant ambdós haurien d’estar ubicats a 2n curs. En relació a l’alumnat, es prioritzi la seva formació i l’estada a l’empresa amb qualitat. Amb una FCT amb un seguiment adequat i amb alta a la Seguretat Social. 

L’alumnat ha d’adquirir unes competències tècniques, però són tant o més importants, les personals i socials. Estem formant persones que hauran d’adaptar-se a una realitat canviant i mereixen rebre les eines per part de l’FP que els permetin fer-ho. Les capacitats clau han de tenir al s. XXI la importància que es mereixen, són competències que necessiten temps, pràctica i retallar hores d’un mòdul que les tracta explícitament és la pitjor recepta a aplicar. 

Barcelona, 29 de maig de 2019 

Pedro Gozalbo Moliner President de l’associació d’ensenyants d’economia i empresa, aeee, en representació de la junta i professorat associat a laeee.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *