La Junta Directiva

El passat 11 de febrer de 2020, a les 17:00 hores, a l’institut Emperador Carles (Barcelona), es va aprovar la nova junta directiva de l’AEEE, que passa a ser la següent:

Presidenta: Núria Sarsanedas

Tresorera: Ana Garrido

Secretari: Jordi Calsina

Vocals: 

Carles Batlle

Carles Garrido

Pedro Gozalbo

Esperança López

Jordi Ruiz