Les Jornades

Cada dos anys, l’AEEE organitza una jornada de matí i tarda amb contingut d’interès per als nostres associats.

Fins ara totes les jornades s’han fet a la Universitat Autònoma de Barcelona i en divendres, matí i tarda.

La darrera jornada que vam fer va ser el 5 d’abril del 2019 i aquí en teniu el programa:XI Jornades d’Ensenyaments Econòmics, Administratius i Comercials

10 anys de crisi? Estat de benestar o precarietat estructural? Propostes per a la reflexió sobre economia i educació

la darrera dècada, la crisi econòmica ha propiciat un greu deteriorament dels indicadors econòmics i de les condicions de vida de milers de persones. Entendre l’evolució del sistema econòmic capitalista en aquest segle XXI esdevé una tasca complexa d’anàlisi i estudi dels múltiples factors que condicionen la nostra societat. En aquests moments, sembla fonamental reflexionar sobre les repercussions que genera el sistema econòmic cap al medi ambient i la vida de les persones.


En aquest sentit, ens preguntem si -a partir d’ara- tindrem un Estat del benestar amb una bona educació i sanitat públiques, unes pensions públiques dignes i drets laborals, econòmics i socials o si, per contra, en les pròximes dècades estarem abocats a la precarietat i l’increment de les desigualtats.


Més enllà de les especialitats particulars del professorat d’ensenyaments econòmics, administratius i comercials plantegem un marc de jornades obertes al debat i la reflexió sobre l’economia i els problemes econòmics que se’n deriven per a la ciutadania. Volem impulsar una pràctica docent reflexiva, donant la importància necessària als continguts que ajuden a entendre l’economia i convertir-la en una eina de transformació social al servei d’una societat més justa.

PROGRAMA

08.45 Recepció i lliurament de material

09.15 Inauguració i presentació de la Jornada

09.30 Conferència inaugural10 anys de crisi? Estat de benestar o precarietat estructural? Anàlisi i propostes. A càrrec de Joan Tugores Ques, Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.

10.45 Descans – cafè, espai de trobada entre participants.

11.15 Conferència-debatLa situació econòmica actual i els límits del sistema capitalista. Per a què serveix l’economia? Reflexions sobre l’ensenyament d’economia. A càrrec de Miren Etxezarreta, Catedràtica d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

12.30 Taula de debatLa financiarització de l’economia i les conseqüències per a la ciutadania. El dret a l’habitatge: anàlisi i propostes per garantir un dret bàsic.
A càrrec de Sergi Cutillas, membre de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute; Eduard Sala, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i Jaime Palomera, portaveu del sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona.
Taula moderada per Pedro Gozalbo.

14.30 Dinar, espai de coneixença entre els participants.

16.00 Obra de teatre: Pla Il·lusió. A càrrec de Forn de Teatre Pa’tothom. 17.00 Debat obert amb el professorat Per a què serveixen els ensenyaments econòmics a secundària? Quines propostes de millora podem fer plegats?
Intervenen: Belén Tascón, Plataforma per una Educació Econòmica Crítica i Plural (PLEEC); Elena Carbonell i Pedro Gozalbo, professors de l’Associació d’Ensenyaments d’Economia i Empresa; representant del Fòrum Social Mundial Barcelona 2019-2020. 18.30 Cloenda de la Jornada


Lloc de realització: Sala d’actes – Edifici Rectorat. Campus de la UAB. Bellaterra
Data: Divendres 5 d’abril de 2019
Horari: De 08:45 a 18:30
Activitat gratuïta

Inscripció: Per realitzar la inscripció heu d’anar a aquesta pàgina i cercar l’activitat amb el codi 0007010012.

Es faran fotos durant tota la trobada.

 Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada.
No es farà certificat a cap persona que no hagi justificat l’assistència mitjançant aquesta firma. 


Divendres, 15 d’abril de 2016

X JORNADES D’ENSENYAMENTS ECONÒMIS, ADMINITRATIUS I COMERCIALS 

L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

MOTIVACIONS 

Objectius 

Compartir recursos i experiències didàctiques que ens permetin obrir perspectives de millora de la nostra tasca docent 

Analitzar l’actual situació econòmica i quines perspectives planteja des d’un punt de vista crític i social, donant veu a plantejament que tenen poc ressó en la nostra cotidianeitat. 

Promoure la relació entre el professorat de les diferents àrees dels ensenyaments econòmics, per tal de compartir experiències i facilitar la cooperació professional. 

A qui s’adrecen 

Al professorat d’Ensenyament secundari i de Formació Professional l’àmbit econòmic, administratiu, comercial i laboral. 

Lloc 

Sala d’Actes – Edifici Rectorat Universitat Autònoma de Barcelona Campus UAB – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Procés d’inscripció : 

Inscripció :……………….. per internet : www.uab.cat/ice 

Import de la inscripció : 

Formes de pagament : 

– Transferència o ingrés bancari al compte corrent núm. 2100 0424 30 0200010039 a nom de “IX Jornada 

dels ensenyaments econòmics” – Targeta de crèdit VISA o Mastercard 

▪ Les places són limitades 

▪ L’assistència a la jornada comportarà una certificació de 10 hores de formació. 

▪ Només tindran dret a devolució de l’import de la matrícula les anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB. 

PROGRAMA 

L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

DIVENDRES, 15 D’ ABRIL DE 2016 

MATÍ 

09.00 a 09.15 Recepció i lliurament de material 

09.15 a 9:30 Presentació de la jornada: 

Per concretar 

09.30 a 11.30 Presentació de ponències sobre ENDEUTAMENT I FISCALITAT i debat amb assistents. 

“ALTERNATIVES A LA DEUTECRÀCIA I L’AUSTERITAT” 

Iolanda Fresnillo Plataforma auditoria ciutadana pel deute, PACD. 

Es presentaran eines per entendre com funciona el mecanisme d’endeutament, a través del binomi deute-austeritat, abordant la situació tant de l’Estat espanyol com de Catalunya, així com propostes alternatives a la deutecràcia. S’abordarà la proposta d’Auditoria Ciutadana com a eina per entendre col·lectivament la situació en la qual estem i es plantejaran quines polítiques alternatives al pagament acrític i inqüestionable del deute es poden posar sobre la taula. 

“COM PERCEP LA CIUTADANIA LA UTILITAT DEL SEU ESFORÇ FISCAL” 

Miguel Angel Mayo Coordinador del sindicat de Tècnics d ́Hisenda a Catalunya (Gestha) i membre de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. 

Un breu repàs sobre la configuració actual del sistema tributari, les seves llacunes, la seva falta de progressivitat i equitat. Anàlisi des del punt de vista del ciutadà de qui paga impostos i com es gestionen els mateixos. 

11.30 a 12:00 Descans- cafè, espai de trobada entre participants. 

12.00 a 14.00 TAULA RODONA: Economia Social i solidaria i finances ètiques 

Ponents: 

Nina Gónzalez, FETS- Finançament ètic i solidari Rubén Surinach, XES, Xarxa Economia Solidaria. Xavier Teis, COOP 57 Martí Boneta, Oikocrèdit Albert Gasch, Fiare 

Anàlisi i descripció de la situació de l’economia social i les finances ètiques i reflexió sobre la seva importància i paper en els ensenyaments econòmics 

14.00 a 15.30 Dinar de confluència, espai de coneixença entre els participants. 

TARDA 

15.30 a 16.30 

Tallers, primera franja, cada participant ha de triar un taller en cada franja, per fer-ne, dos en total. T1) EL DEUTE COM A RELACIÓ DE PODER A LA SECUNDÀRIA Plataforma Auditoria Ciutadana del deute. 

El taller consistirà en una part teòrica i una pràctica en la que es mostraran diverses eines i dinàmiques grupals desenvolupades per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), algunes en col·laboració amb altres entitats, especialment l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), per tal de que els alumnes de secundària coneguin els principals conceptes sobre el deute, alguns dels seus mecanismes i puguin pensar-hi críticament. 

T2) BANCA ARMADA VS BANCA ÈTICA. JORDI CALVO 

Objectiu: conèixer els principals elements i fonts d’informació per tractar la qüestió de la banca ètica, partint de la banca no ètica amb el cas paradigmàtic de la banca que inverteix en armes. Incorpora una anàlisi econòmica, ètica i política. 

T3) “QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?”. COMPANYIA LANAVEVA 

Taller de teatre social, on es presenten eines metodològiques per treballar les finances ètiques, basades en el teatre de l’oprimit i altres dinàmiques participatives. 

T4) PAM A PAM, EL MAPA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA MÓNICA VEGA. Setem Catalunya 

OBJECTIU: Donar a conèixer el projecte Pam a Pam i la metodologia de l’Aprenentatge i Servei per treballar l’ESS a les aules dels instituts. 

16.30 a 17.30 

El taller consistirà en una part teòrica i una pràctica en la que es mostraran diverses eines i dinàmiques grupals desenvolupades per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), algunes en col·laboració amb altres entitats, especialment l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), per tal de que els alumnes de secundària coneguin els principals conceptes sobre el deute, alguns dels seus mecanismes i puguin pensar-hi críticament. T2) BANCA ARMADA VS BANCA ÈTICA. JORDI CALVO 

Tallers, segona franja, cada participant ha de triar un taller en cada franja, per fer-ne dos en total. T1) EL DEUTE COM A RELACIÓ DE PODER A LA SECUNDÀRIA Plataforma Auditoria Ciutadana del deute. 

Objectiu: conèixer els principals elements i fonts d’informació per tractar la qüestió de la banca ètica, partint de la banca no ètica amb el cas paradigmàtic de la banca que inverteix en armes. Incorpora una anàlisi econòmica, ètica i política. 

T3) “QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?”. COMPANYIA LANAVEVA 

Taller de teatre social, on es presenten eines metodològiques per treballar les finances ètiques, basades en el teatre de l’oprimit i altres dinàmiques participatives. 

T4) PAM A PAM, EL MAPA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA MÓNICA VEGA. Setem Catalunya 

OBJETIU: Donar a conèixer el projecte Pam a Pam i la metodologia de l’Aprenentatge i Servei per treballar l’ESS a les aules dels instituts. 

17.30 a 18.00 

Cloenda, VINT ANYS DE L’AEEE. 

Posada en comú de la jornada i debat obert sobre els reptes presents i futurs en els ensenyaments d’economia i d’empresa. 

Per a més informació: 

ICE – Universitat Autònoma de Barcelona Edifici A – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Cada dos anys, l’AEEE organitza una jornada de matí i tarda amb contingut d’interès per als nostres associats.

Fins ara totes les jornades s’han fet a la Universitat Autònoma de Barcelona i en divendres, matí i tarda.

La darrera jornada que vam fer va ser el 5 d’abril del 2019 i aquí en teniu el programa:XI Jornades d’Ensenyaments Econòmics, Administratius i Comercials

10 anys de crisi? Estat de benestar o precarietat estructural? Propostes per a la reflexió sobre economia i educació

la darrera dècada, la crisi econòmica ha propiciat un greu deteriorament dels indicadors econòmics i de les condicions de vida de milers de persones. Entendre l’evolució del sistema econòmic capitalista en aquest segle XXI esdevé una tasca complexa d’anàlisi i estudi dels múltiples factors que condicionen la nostra societat. En aquests moments, sembla fonamental reflexionar sobre les repercussions que genera el sistema econòmic cap al medi ambient i la vida de les persones.
En aquest sentit, ens preguntem si -a partir d’ara- tindrem un Estat del benestar amb una bona educació i sanitat públiques, unes pensions públiques dignes i drets laborals, econòmics i socials o si, per contra, en les pròximes dècades estarem abocats a la precarietat i l’increment de les desigualtats.


Més enllà de les especialitats particulars del professorat d’ensenyaments econòmics, administratius i comercials plantegem un marc de jornades obertes al debat i la reflexió sobre l’economia i els problemes econòmics que se’n deriven per a la ciutadania. Volem impulsar una pràctica docent reflexiva, donant la importància necessària als continguts que ajuden a entendre l’economia i convertir-la en una eina de transformació social al servei d’una societat més justa.

PROGRAMA

08.45 Recepció i lliurament de material

09.15 Inauguració i presentació de la Jornada

09.30 Conferència inaugural10 anys de crisi? Estat de benestar o precarietat estructural? Anàlisi i propostes. A càrrec de Joan Tugores Ques, Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.

10.45 Descans – cafè, espai de trobada entre participants.

11.15 Conferència-debatLa situació econòmica actual i els límits del sistema capitalista. Per a què serveix l’economia? Reflexions sobre l’ensenyament d’economia. A càrrec de Miren Etxezarreta, Catedràtica d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

12.30 Taula de debatLa financiarització de l’economia i les conseqüències per a la ciutadania. El dret a l’habitatge: anàlisi i propostes per garantir un dret bàsic.
A càrrec de Sergi Cutillas, membre de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute; Eduard Sala, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i Jaime Palomera, portaveu del sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona.
Taula moderada per Pedro Gozalbo.

14.30 Dinar, espai de coneixença entre els participants.

16.00 Obra de teatre: Pla Il·lusió. A càrrec de Forn de Teatre Pa’tothom. 17.00 Debat obert amb el professorat Per a què serveixen els ensenyaments econòmics a secundària? Quines propostes de millora podem fer plegats?
Intervenen: Belén Tascón, Plataforma per una Educació Econòmica Crítica i Plural (PLEEC); Elena Carbonell i Pedro Gozalbo, professors de l’Associació d’Ensenyaments d’Economia i Empresa; representant del Fòrum Social Mundial Barcelona 2019-2020. 18.30 Cloenda de la Jornada


Lloc de realització: Sala d’actes – Edifici Rectorat. Campus de la UAB. Bellaterra
Data: Divendres 5 d’abril de 2019
Horari: De 08:45 a 18:30
Activitat gratuïta

Inscripció: Per realitzar la inscripció heu d’anar a aquesta pàgina i cercar l’activitat amb el codi 0007010012.

Es faran fotos durant tota la trobada.


 Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada.
No es farà certificat a cap persona que no hagi justificat l’assistència mitjançant aquesta firma. Divendres, 15 d’abril de 2016

X JORNADES D’ENSENYAMENTS ECONÒMIS, ADMINITRATIUS I COMERCIALS 

L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

MOTIVACIONS 

Objectius 

Compartir recursos i experiències didàctiques que ens permetin obrir perspectives de millora de la nostra tasca docent 

Analitzar l’actual situació econòmica i quines perspectives planteja des d’un punt de vista crític i social, donant veu a plantejament que tenen poc ressò en la nostra quotidianitat. 

Promoure la relació entre el professorat de les diferents àrees dels ensenyaments econòmics, per tal de compartir experiències i facilitar la cooperació professional. 

A qui s’adrecen 

Al professorat d’Ensenyament secundari i de Formació Professional l’àmbit econòmic, administratiu, comercial i laboral. 

Lloc 

Sala d’Actes – Edifici Rectorat Universitat Autònoma de Barcelona Campus UAB – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Procés d’inscripció : 

Inscripció :……………….. per internet : www.uab.cat/ice 

Import de la inscripció : 

Formes de pagament : 

– Transferència o ingrés bancari al compte corrent núm. 2100 0424 30 0200010039 a nom de “IX Jornada 

dels ensenyaments econòmics” – Targeta de crèdit VISA o Mastercard 

▪ Les places són limitades 

▪ L’assistència a la jornada comportarà una certificació de 10 hores de formació. 

▪ Només tindran dret a devolució de l’import de la matrícula les anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB. 

PROGRAMA 

L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

DIVENDRES, 15 D’ ABRIL DE 2016 

MATÍ 

09.00 a 09.15 Recepció i lliurament de material 

09.15 a 9:30 Presentació de la jornada: 

Per concretar 

09.30 a 11.30 Presentació de ponències sobre ENDEUTAMENT I FISCALITAT i debat amb assistents. 

“ALTERNATIVES A LA DEUTECRÀCIA I L’AUSTERITAT” 

Iolanda Fresnillo Plataforma auditoria ciutadana pel deute, PACD. 

Es presentaran eines per entendre com funciona el mecanisme d’endeutament, a través del binomi deute-austeritat, abordant la situació tant de l’Estat espanyol com de Catalunya, així com propostes alternatives a la deutecràcia. S’abordarà la proposta d’Auditoria Ciutadana com a eina per entendre col·lectivament la situació en la qual estem i es plantejaran quines polítiques alternatives al pagament acrític i inqüestionable del deute es poden posar sobre la taula. 

“COM PERCEP LA CIUTADANIA LA UTILITAT DEL SEU ESFORÇ FISCAL” 

Miguel Angel Mayo Coordinador del sindicat de Tècnics d ́Hisenda a Catalunya (Gestha) i membre de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. 

Un breu repàs sobre la configuració actual del sistema tributari, les seves llacunes, la seva falta de progressivitat i equitat. Anàlisi des del punt de vista del ciutadà de qui paga impostos i com es gestionen els mateixos. 

11.30 a 12:00 Descans- cafè, espai de trobada entre participants. 

12.00 a 14.00 TAULA RODONA: Economia Social i solidaria i finances ètiques 

Ponents: 

Nina Gónzalez, FETS- Finançament ètic i solidari Rubén Surinach, XES, Xarxa Economia Solidaria. Xavier Teis, COOP 57 Martí Boneta, Oikocrèdit Albert Gasch, Fiare 

Anàlisi i descripció de la situació de l’economia social i les finances ètiques i reflexió sobre la seva importància i paper en els ensenyaments econòmics 

14.00 a 15.30 Dinar de confluència, espai de coneixença entre els participants. 

TARDA 

15.30 a 16.30 

Tallers, primera franja, cada participant ha de triar un taller en cada franja, per fer-ne, dos en total. T1) EL DEUTE COM A RELACIÓ DE PODER A LA SECUNDÀRIA Plataforma Auditoria Ciutadana del deute. 

El taller consistirà en una part teòrica i una pràctica en la que es mostraran diverses eines i dinàmiques grupals desenvolupades per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), algunes en col·laboració amb altres entitats, especialment l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), per tal de que els alumnes de secundària coneguin els principals conceptes sobre el deute, alguns dels seus mecanismes i puguin pensar-hi críticament. 

T2) BANCA ARMADA VS BANCA ÈTICA. JORDI CALVO 

Objectiu: conèixer els principals elements i fonts d’informació per tractar la qüestió de la banca ètica, partint de la banca no ètica amb el cas paradigmàtic de la banca que inverteix en armes. Incorpora una anàlisi econòmica, ètica i política. 

T3) “QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?”. COMPANYIA LANAVEVA 

Taller de teatre social, on es presenten eines metodològiques per treballar les finances ètiques, basades en el teatre de l’oprimit i altres dinàmiques participatives. 

T4) PAM A PAM, EL MAPA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA MÓNICA VEGA. Setem Catalunya 

OBJECTIU: Donar a conèixer el projecte Pam a Pam i la metodologia de l’Aprenentatge i Servei per treballar l’ESS a les aules dels instituts. 

16.30 a 17.30 

El taller consistirà en una part teòrica i una pràctica en la que es mostraran diverses eines i dinàmiques grupals desenvolupades per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), algunes en col·laboració amb altres entitats, especialment l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), per tal de que els alumnes de secundària coneguin els principals conceptes sobre el deute, alguns dels seus mecanismes i puguin pensar-hi críticament.

T2) BANCA ARMADA VS BANCA ÈTICA. JORDI CALVO 

Tallers, segona franja, cada participant ha de triar un taller en cada franja, per fer-ne dos en total.

T1) EL DEUTE COM A RELACIÓ DE PODER A LA SECUNDÀRIA Plataforma Auditoria Ciutadana del deute. 

Objectiu: conèixer els principals elements i fonts d’informació per tractar la qüestió de la banca ètica, partint de la banca no ètica amb el cas paradigmàtic de la banca que inverteix en armes. Incorpora una anàlisi econòmica, ètica i política. 

T3) “QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?”. COMPANYIA LANAVEVA 

Taller de teatre social, on es presenten eines metodològiques per treballar les finances ètiques, basades en el teatre de l’oprimit i altres dinàmiques participatives. 

T4) PAM A PAM, EL MAPA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA MÓNICA VEGA. Setem Catalunya 

OBJETIU: Donar a conèixer el projecte Pam a Pam i la metodologia de l’Aprenentatge i Servei per treballar l’ESS a les aules dels instituts. 

17.30 a 18.00 

Cloenda, VINT ANYS DE L’AEEE. 

Posada en comú de la jornada i debat obert sobre els reptes presents i futurs en els ensenyaments d’economia i d’empresa. 

Per a més informació: 

ICE – Universitat Autònoma de Barcelona Edifici A – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


MATÍ
09.30 a 09.45Recepció i lliurament de material
09.45 a 10.00Presentació de la jornada: A CONCRETAR
Directora ICE
Representant AEEE
10.00 a 11.15Conferència debat: 1
Sr. Vicenç Navarro.

Les causes poc conegudes de la crisis actual i les seves conseqüències
11.15 a 11.45Descans- cafè
11.45 a 13.00Conferència debat. 2
Cristina Carrasco

L’economía feminista: més enllà del paradigma de mercat
13.00 a 14.15Conferència debat. 3


“Educar per a una creativitat de cor: les seves conseqüències socials i econòmiques”
14.15 a 15.45 Dinar
TARDA
15.45 a 17.00Conferència debat. 4
Sr. Jordi Perramon.
“Un món, una comptabilitat? Conseqüències i estat actual de la implementació de les IFRS a Espanya”.
17.00 a 17.15Descans
TALLERS: PROPOSTES PRÀCTIQUES I DIDÀCTIQUES PER A L’AULA.
17.15 A 19.15Taller 1: Banca ètica: Oxímoron o realitat?

Sr. Martí Boneta i Carrera.
President d’OIKOCREDIT i Tècnic Docent del Departament d’Ensenyament.

Taller 2: Recursos per ensenyar a emprendre a través de la creativitat

Sra. Maria Batet.
Entrenadora d’emprenedors, formadora i escriptora.

Taller 3: Responsabilidad Social Corporativa: ética o estètica?
Sr. Albert Sales, socióleg.
Sr. Jesús Carrión, economista.
Col·lectiu RETS, Respostes a les Empreses Transnacionals

Taller 4: Mobilitzem la informàtica!

Aplicació de coneixements informàtics a un projecte d’emprenedoria empresarial concret.
Sra. Núria Sarsanedas.